DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 2022

Co platí od ledna 2021?

Vozidla registrovaná v ČR osvobozená automaticky

  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km), pokud má vozidlo přidělenou speciální SPZ (začíná písmeny EL).
  • Vozidla přepravující držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě silniční kontroly musí být držitel průkazů ZTP nebo ZTP/P ve vozidle přítomen, jinak se na vozidlo osvobození nevztahuje. Při silniční kontrole bude stačit předložit příslušný průkaz. Pro občany s průkazy vydanými mimo Českou republiku platí povinnost uhradit elektronickou dálniční známku.
  • Vozidla sloužící k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V případě silniční kontroly stačí předložit lékařskou zprávu nebo jiné osvědčení od lékařského zařízení.
  • Historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla.
  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km) bez speciální SPZ.
  • Vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob.
  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km).