Hendikepovaní rybáři

Takto vyznačené místo není handicapovaným rybářům vyhrazeno. Vyjadřuje pouze skutečnost, že se jedná o místo vhodné pro rybolov provozovaný tělesně postiženými osobami. Přijde-li tedy např. rybář na vozíčku na takto označené místo a toto místo bude již obsazené jiným rybářem, může tohoto rybáře pouze požádat o uvolnění místa (v rámci slušnosti). Uvolnění místa se v žádném případě nelze dožadovat s odvoláním na označení místa v soupisu revírů, na webových stránkách či značkou. Toto označení má pouze informativní charakter a upozorňuje na dobré možnosti příjezdu, parkování a lovu ryb pro osoby s tělesným postižením.
Místo vhodné pro tělesně postižené rybáře bude pro snadnější vyhledání a určení v terénu označeno značkou se symbolem vozíčkáře a textem „MÍSTO VHODNÉ PRO HANDICAPOVANÉ RYBÁŘE“.
Místo vhodné pro handicapované rybáře by mělo splňovat následující požadavky:
⦁ příjezdová komunikace,
⦁ místo pro parkování vozidla,
⦁ dobrý příjezd k vodě na vozíčku (stabilizovaná příjezdová trasa – bez bahna, písku, větších výmolů, terénních překážek a jiných komplikací),
⦁ možnost zaparkování (zabrzdění) vozíčku na vhodném místě na břehu (rovina),
⦁ možnost zdolání a vylovení ryby pomocí běžného podběráku bez asistence druhé osoby.