KŘESADLO ZA ROK 2021

Bohužel předávání křesadel za rok 2021 dne 25.5.2022 jsme museli zrušit, pro naprostý nezájem. Přišli pouze 2 nominace. Ani takový hráči, jako FNHK, nebo Charita HK nikoho nenominovali, letos pouze napsali, že nemají koho nominovat, že byl Covid a moc se toho nedělo. Doznívající Covid-19 a aktuální situace na Ukrajině mají prioritu, před společenskou akcí, která je časově i finančně náročná a ještě o ni není zájem. Moc nás to mrzí a těšíme se na předávání Křesadel za rok 2022. Všem, kteří se na přípravách předávání cen již nějak podíleli se omlouváme za vzniklé komplikace.

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2021 za region bývalého Východočeského kraje můžete prostřednictvím níže zveřejněného odkazu na formulář Survio do 20.3.2022.

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnou činnost v regionu bývalého Východočeského kraje, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

Pro rok 2021 byla vyhlášena i jedna netradiční cena a to cena Koordinátor dobrovolníků za rok 2021. Víme, že rok 2021 je opět hodně netradiční v souvislosti s pandemií Covid-19 a právě v této oblasti působí hodně koordinátorů, kteří by si zasloužili poděkování. Nominovat své kandidáty můžete přes formulář pro kandidáty na cenu Křesadlo, kde za příjmení uvedete „koordinátor“, nebo zasláním nominace na email: alhelp@alhelp.cz

Vyplnit dotazník!

https://www.survio.com/survey/d/W2F3A1W0Q5I5Y5R0Q

Aktuality:

Moderátorem slavnostního předávání cen koncem května 2022 bude opět moderátor Mirek Vaňura z Českého rozhlasu Dvojka a České televize. (20.10.2021)

Cenu Křesadlo za rok 2021 obdrží 5 nominovaných ve dvoukolovém výběru. Za rok 2021 je vyhlášena i jedna netradiční cena a to Koordinátor dobrovolníků. (10.1.2022)

Ceny se budou předávat ve středu 25.5.2022 od 17:00 hodin v Hradci Králové pokud to situace kolem Covid-19 dovolí. Místo předávání bude upřesněno. (12.1.2022)

Součástí slavnostního ceremoniálu bude výstava obrazů soukromé malířky z Podkrkonoší. (15.1.2022)

Partneři ceny Křesadlo za rok 2021: