Křesadlo za rok 2023

Cenu Křesadlo za rok 2023 v bývalém Východočeském kraji získávají:

Stanislava Zichová

Ing. Jana Schmidtová

MgA. Noema Hostettler

Ing. Tereza Knížek Kudrnová

Lukáš Beneš

Cenu Koordinátor dobrovolníků za rok 2023 v bývalém Východočeském kraji získává:

Ing. Veronika Vecková, NOMIA z.ú.

Ceny byly předány na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové dne 22.5.2023 v v Infocentru Malé vodní elektrárny Hučák. Slavnostní večer skvěle moderoval Mirek Vaňura. Ceny předával ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové pan Mgr. Jiří Kánský společně s vedoucí rozhlasového studia Hradec Králové Ladou Klokočníkovou, kteří vytvořili skvělou atmosféru večera. Slavnostní večer svým zpěvem zpestřil Karel Vaňura.

CENA ZA DOBROVOLNICKOU ČINNOST

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnickou činnost v regionu bývalého Východočeského kraje, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě, obci, nebo jednotlivci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan. Častým navrhovatelem jsou nemocnice, poskytovatelé sociálních služeb, charita, ochránci životního prostředí, složky integrovaného záchranného systému.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

NOMINOVANÍ FINALISTÉ ZA ROK 2023 (kteří splnili všechna potřebná kritéria ceny Křesadlo a postoupili do závěrečného kola hodnocení). Podpořit je můžete svým hlasem na těchto stránkách do 30.4.2024, 20:00 hod. Z finalistů bude v závěrečném kole vybráno 5 dobrovolníků, kteří obdrží cenu Křesadlo za rok 2023. Upozorňujeme, že internetové hlasování je pouze jedním z kritérií hodnocení, výsledek hlasování tak nemusí odpovídat závěrečnému výběru oceněných.

Lukáš Beneš, 2003

Příběh dobrovolníka Lukáše Beneše se začal psát v roce 2022. Tehdy se začal po vzoru svého otce zajímat o pomůcky, které usnadňují život hendikepovaných. Tím se dostal do kontaktu s lidmi, kteří potřebují radu a vlídné slovo. Komunikuje s hendikepovanými a ukazuje jim cestu, kterou je možno jít navzdory jejich postižení. Jeho nadšení, znalosti a obětavost pomohli již mnohým pacientům napříč generacemi.
Děkujeme panu Lukáši Benešovi za jeho trpělivou práci v rámci dobrovolnictví. Jeho úsilí ocení především ti, kteří pomoc potřebují.

Bc. Vít Heger, 1999

Vít je zapojen do dobrovolnického programu Kamarád a má na starosti dospívajícího klučinu H., kdy nás v tomto případě oslovila spolupracující organizace Salinger s prosbou o dobrovolnickou činnost u něj. Tato rodina je velmi zatížena vážnou nemocí matky, která je na výchovu syna a dcery sama. Velmi zde chyběl pro H. mužský element v rodině. Vít splňuje naše společné očekávání na 200%, je pro H. kamarádem, skvělým vzorem, pomáhá mu s učením, tráví s ním volný čas, doprovází celou rodinu na výlety.

MgA. Noema Hostettler, 1979

Příběh dobrovolnice Noemy Hostettler započal v roce 2022, kdy se účastnila Tříkrálové sbírky jako koledník. Zájem o dobrovolnictví brzy přerostl do oblasti pomoci a péče o seniory. Paní Noema není pouze talentovanou umělkyní, ale také výjimečným dobrovolníkem, který se stal nezbytnou součástí dobrovolnického centra.
Svojí energii a péči uplatňuje v životě osamělého seniora italské národnosti, pana Vittoria, klienta služeb Oblastní charity Chrudim. Pan Vittorio mimo jiné čelí výzvě v podobě jazykové bariéry, což mu komplikuje komunikaci a zanechává ho v pocitu osamocení. Noema je, díky svým znalostem italštiny, významným přínosem při překonávání této jazykové propasti. Její schopnost komunikovat s panem Vittoriem nejen umožňuje porozumění jeho potřebám, ale také vytváří prostor pro hlubší pohled na jeho každodenní život. Noema zajišťuje nejen převozy k lékařům, na výlety, ke kadeřnici a na koncerty, kde sama účinkuje, ale také se stala osobním průvodcem a asistentem v mnoha aspektech jeho života: tlumočí potřebné telefonáty a dokumenty, nakupuje, komunikuje s pečovatelkami, a především pravidelně navštěvuje pana Vittoria. Díky její pozornosti a péči se pan Vittorio dostal k odborným lékařům. Jejich chirurgický zákrok navrátil seniorovi zrak na jedno oko, a Noema, osobně tlumočící na žádost lékařů přímo na operačním sále, byla klíčovým spojencem v náročných chvílích zdravotního zákroku. Její aktivity nekončí v nemocničním prostředí a přímou péčí, ale také pana Vittoria seznámila s další italsky hovořící seniorkou, čímž rozšířila jeho sociální kruh a přinesla nové možnosti komunikace a přátelství.
Pan Vittorio nyní působí komunikativně, vesele a často si prozpěvuje, nesouc v sobě novou chuť do života. S radostí sleduje televizi, sám se vypraví s francouzskými holemi k oknu, netráví již všechen čas v posteli, a především má opět možnost těšit se na nové zážitky.
Jako talentovaná zpěvačka a tvář několika benefičních koncertů a sbírky na Donio.cz pro Oblastní charitu Chrudim, přinesla Noema Hostettler umělecký rozměr do našich charitativních aktivit, a to zcela bez nároku na honorář. Její vystoupení nejen poskytlo hudební zážitek a radost, ale také pomohlo vybrat částku 144.023 Kč prostřednictvím platformy Donio.cz, a tím získat nezbytné finanční prostředky na dofinancování nového auta pro zdravotní sestřičky domácí hospicové péče.
Děkujeme operní pěvkyni Noemě Hostettler za její obětavost v rámci dobrovolnictví. Její úsilí má trvalý dopad na ty, kteří potřebují pomoc.

Simona Kučerová, 1954

Dobrovolník jednou týdně dochází do rodiny s malými dětmi, která potřebuje podpořit v nějaké oblasti. Do jedné rodiny dochází až dva roky. Stává se pomocnicí a průvodcem, řeší běžné situace, vidí každodenní interakce mezi rodiči a dítětem, případně rodiči navzájem. Mnohdy bývá i určitým důvěrníkem. Díky tomu může dobře monitorovat situaci v rodině, snadněji získává důvěru rodičů, což umožňuje lépe pojmenovat problémy, a tím i specifikovat zakázku s čím rodina potřebuje pomoci.

Ing. Tereza Knížek Kudrnová, 1984

Tereza je zapojena do programu Kamarád a věnuje panu V., osamělému seniorovi, kterého jsme jí vybrali ve spolupráci se sociální pracovnicí Oddělení koncepcí a sociální péče MMHK. Tereza je svému klientovi opravdovým přítelem a oporou v nelehkém období, kdy mu zemřela manželka, na kterou byl fixován. Navštěvuje ho pravidelně 1-2x týdně a bere ho na vycházky, povídají si spolu. U pána tak pracuje na zlepšování fyzické i psychické kondice. Také ho doprovází na hřbitov za svou ženou.

Ing. Jana Schmidtová, 1968

Paní Schmidtová je velmi milá dáma, která je velmi vstřícná a ochotná pomoci. Ve FN HK dochází několikrát do měsíce na lůžkové oddělení neurologie. Na oddělení se snaží vyplnit pacientům jejich volný čas, který zde musí strávit. Dokáže pacienty psychicky motivovat, podpořit a je zároveň i výbornou posluchačku jejich strastí a problémů. Pokud je to jen trochu možné, ráda vezme pacienta na procházku po areálu FN.
K jejím koníčkům patří zahrada a cestování.

Mgr. Andrea Špačková, 1976

Dobrovolník dochází do rodiny, která řeší nějaký problém, 1x týdně. Pracuje s ní až po dobu 2 let. Role dobrovolníka spočívá především v praktické rovině (např. ukazuje rodičům, jak si hrát a komunikovat s dětmi, jak s nimi trávit volný čas, může poradit ohledně vaření, nákupů, hospodaření s penězi, hygienickými návyky apod.), ale i podpůrné, kdy se rodina či rodič může vypovídat, vyplakat, svěřit, sdílet své radosti ale i starosti. Práce dobrovolníků posiluje sebevědomí klientů.

Stanislava Zichová, 1946

Paní Stáňa je důležitý „článek“ řetězu Královédvorské Arniky. Obětavě pomáhá našim klientům – vozíčkářům jako doprovod při kulturních akcích, nákupech, při pořádání akcí Arniky vždy připraví dobré pohoštění. Je velmi obětavá, trpělivá, nikdy neodmítne a pohotově i zastoupí. Navíc je i řidička a i ostatním dobrovolníkům umožňuje tak dostat se na místo konání. Vždy s úsměvem a láskou…

——————————————————————————————————————–

NOMINACE

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2023 za region bývalého Východočeského kraje můžete prostřednictvím níže zveřejněného odkazu a QR kódu na formulář Survio, nebo stažením, vyplněním a zasláním formuláře na email do 31.3.2024.

https://www.survio.com/survey/d/X3A3F5K4Z9H7E6E9D

AKTUALITY

Ceny Křesadlo bude předávat ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové pan Mgr. Jiří Kánský společně s vedoucí rozhlasového studia Hradec Králové Ladou Klokočníkovou. (14.5.2024)

Ozvučení slavnostního ceremoniálu zajistí firma vissual support, pan Ing. Ondřej Košťál (12.5.2024).

Do závěrečného finále postoupilo 8 nominovaných. Podpořit je můžete svým hlasem do 30.4.2024, 20:00 hodin. (6.4.2024).

Slavnostní večer doprovodí muzikálovými melodiemi vítěz celorepublikové soutěže MenArt Karel Vaňura, kterému se dařilo v muzikálu Dracula a jehož pedagožkou je známá muzikálová zpěvačka Radka Fišarová. (22.3.2024)

Slavnostní ceremoniál předávání cen Křesadlo se uskuteční dne 22. května 2024 od 17:00 hodin v Infocentru Malé vodní elektrárny Hučák, Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové. Pro parkování bude vyhrazen prostor v ulici Křižíkova, přímo před infocentrem, které je bezbariérové. Součástí předávání cen bude pro zájemce komentovaná prohlídka Malé vodní elektrárny Hučák. (1.3.2024)

Moderátorem slavnostního předávání cen 22. května 2024 bude opět moderátor Miroslav Vaňura z Českého rozhlasu Dvojka a České televize. (5.11.2023)

Catering na slavnostním ceremoniálu zajistí restaurace U SOKOLA pod vedením pana Miroslava Součka. (25.11.2023).

Partneři ceny Křesadlo za rok 2023:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Logo-asociace-protetickych-pacientu.jpg.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Logo-SaP-1024x724.jpg.