Křesadlo za rok 2023

CENA ZA DOBROVOLNICKOU ČINNOST

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnickou činnost v regionu bývalého Východočeského kraje, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě, obci, nebo jednotlivci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan. Častým navrhovatelem jsou nemocnice, poskytovatelé sociálních služeb, charita, ochránci životního prostředí, složky integrovaného záchranného systému.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

NOMINACE

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2023 za region bývalého Východočeského kraje můžete prostřednictvím níže zveřejněného odkazu a QR kódu na formulář Survio, nebo stažením, vyplněním a zasláním formuláře na email do 31.3.2024.

https://www.survio.com/survey/d/X3A3F5K4Z9H7E6E9D

AKTUALITY

Moderátorem slavnostního předávání cen 22. května 2024 bude opět moderátor Miroslav Vaňura z Českého rozhlasu Dvojka a České televize. (5.11.2023)

Catering na slavnostním ceremoniálu zajistí restaurace U SOKOLA pod vedením pana Miroslava Součka. (25.11.2023).

Partneři ceny Křesadlo za rok 2023: