KŘESADLO ZA ROK 2018

Cenu Křesadlo za rok 2018 v Královéhradeckém kraji získávají:

  • Michal Kosař
  • Olivie Lánová
  • Dana Černíková
  • Jiří Pachole
  • Radka Svejštilová

Ceny za dobrovolnickou činnost Křesadlo za rok 2018 budou předány na slavnostním ceremoniálu dne 23. května 2019 v 17:00 hodin v reprezentativních prostorech Petrof Gallery Hradec Králové. Moderátorem předávání cen bude Miroslav Vaňura, slavnostní večer doprovodí zpěvem Jana Kociánová a klavírním koncertem Petr Voňka.

Ceny jsou předány

NOMINOVANÍ ZA ROK 2018

MARIE HUŠKOVÁ, sestra salesián, působí v Diecézní charitě Hradec Králové, komunikuje s klienty Senior Centra, spolupracuje při duchovní činnosti, dobrovolnické činnosti se věnuje 2 roky, narozena je v roce 1947.

MICHAL KOSAŘ, působí v Diecézní charitě Hradec Králové, napomáhá realizovat seniorům činnosti, na které již sami nestačí, dobrovolnické činnosti se věnuje 1,5 roku, narozen je v roce 1984.

OLIVIE LÁNOVÁ, studentka Obchodní akademie, působí v Asociaci protetických pacientů z.s., věnuje se jednáním o úhradové regulaci zdravotnických prostředků, dobrovolnické činnosti se věnuje 5 let, narozena je v roce 1999.

TEREZA LIBUŠE VYHNÁLKOVÁ, OSVČ, působí v Oblastní charitě Hradec Králové, věnuje se seniorům, dětem a lidem bez domova, dobrovolnické činnosti se věnuje 7 let, narozena je v roce 1967.

DANA ČERNÍKOVÁ, nezkrotný živel, velký optimista a především obětavý a ochotný člověk. Účastní se aktivit, které pořádá Kruh dobrovolníků Oblastní charity Hradec Králové. Dobrovolnické činnosti se věnuje 6 let, narozena je v roce 1961.

JIŘÍ PACHOLE, zámečník, působí v Hospici Anežky České Červený Kostelec, obsluhuje kavárnu, recepci a pomáhá vytvářet příjemnou atmosféru v hospici, dobrovolnické činnosti se věnuje 3 roky, narozen je v roce 1984.

RADKA SVEJŠTILOVÁ, personalistka, působí v Oblastní charitě Hradec Králové, věnuje se rodinám s dětským postižením a seniorům, dobrovolnické činnosti se věnuje 3 roky, narozena je v roce 1982.

—————————————————————————————-

Nominace na cenu Křesadlo za rok 2018 byla ukončena. Nominovaní jsou zveřejněni na pravé straně našeho webu, kde můžete pro jednotlivé nominované hlasovat do 15. dubna 2019.

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2018 v Královéhradeckém kraji můžete prostřednictvím níže zveřejněného formuláře do 31.3.2019. – Nominace prodloužena do 5.4.2019.

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnou činnost v Královéhradeckém kraji, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

Slavnostní předávání Křesadel za rok 2018 se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2019 od 17:00 hodin v Petrof Gallery v Hradci Králové. www.petrofgallery.cz

Partneři ceny Křesadlo za rok 2018:

Hradec Králové