Křesadlo za rok 2022 – zrušeno

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2022 za region bývalého Východočeského kraje můžete prostřednictvím níže zveřejněného odkazu na formulář Survio do 3.3.2023.

https://www.survio.com/survey/d/S5K8I2O6F6X2R1A7Z

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnou činnost v regionu bývalého Východočeského kraje, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

Aktuality:

Původní termín předávání křesadel 24.5.2023 byl odložen. Případně bude předávání křesadel za rok 2022 zrušeno a budeme se věnovat přípravě předávání křesadel za rok 2023. (5.5.2023)

Moderátorem slavnostního předávání cen koncem května 2023 bude opět moderátor Mirek Vaňura z Českého rozhlasu Dvojka a České televize. (15.12.2022)

Cenu Křesadlo za rok 2022 obdrží 5 nominovaných ve dvoukolovém výběru. (15.12.2022)

Partneři ceny Křesadlo za rok 2022: