Křesadlo za rok 2022

Nominace přišli po termínu, nebo obsahovali neúplné údaje. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme plýtvat energií a pustíme se až do vyhlašování křesadel za rok 2023.

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2022 za region bývalého Východočeského kraje můžete prostřednictvím níže zveřejněného odkazu na formulář Survio do 3.3.2023.

https://www.survio.com/survey/d/S5K8I2O6F6X2R1A7Z

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnou činnost v regionu bývalého Východočeského kraje, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

Aktuality:

Nominace přišli po termínu, nebo obsahovali neúplné údaje. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme plýtvat energií a pustíme se až do vyhlašování křesadel za rok 2023. (10.10.2023)

Původní termín předávání křesadel 24.5.2023 byl odložen. Případně bude předávání křesadel za rok 2022 zrušeno a budeme se věnovat přípravě předávání křesadel za rok 2023. (5.5.2023)

Moderátorem slavnostního předávání cen koncem května 2023 bude opět moderátor Mirek Vaňura z Českého rozhlasu Dvojka a České televize. (15.12.2022)

Cenu Křesadlo za rok 2022 obdrží 5 nominovaných ve dvoukolovém výběru. (15.12.2022)

Partneři ceny Křesadlo za rok 2022: