Rybářský klub ČR

Rybářský klub České republiky působící v regionu Společné Cidliny vznikl z iniciativy sportovních rybářů jako občanské sdružení ke dni 29. 8. 2005. Hlavní myšlenkou založení klubu je sdružování fyzických a právnických osob za účelem výkonu rybářského práva, výchovy mládeže, ochrany přírody a krajiny. Od roku 2015 získal spolek statut schváleného produkčního podniku akvakultury. Mezi  jeho činnosti patří chov ryb, sportovní rybolov, právní poradenství, posudková činnost, veřejně prospěšné aktivity (projekt K-70, projekt Rybaření bez bariér), spolupráce s obcemi, státními orgány a zájmovými spolky, výkon rybářského práva, ochrana přírody a krajiny.

Rybářský klub České republiky, z.s.
Humburky 59, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 270 092 54
DIČ: CZ 270 092 54
email: carp@seznam.cz
web: www.rybarskyklubcr.cz
https://www.facebook.com/rybarskyklubcr