Křesadlo za rok 2020

Cenu Křesadlo za rok 2020 v bývalém Východočeském kraji získávají:

  • Vendula Potměšilová
  • Mgr. Ing. Radek Sekera, LL.M
  • Zdeňka Andrysová
  • Věra Gajdůšková
  • Tereza Husáková

———————————————————————————-

Ceny byly předány na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové dne 26.5.2021 za účasti náměstka primátora města Hradce Králové pana Pavla Marka a prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. Slavnostní večer skvěle moderoval Mirek Vaňura. Ceny předával ředitel pekáren Penam pan Ing. Jaroslav Kurčík. Slavnostní večer obohatila svým zpěvem Jana Kociánová.

————————————————————————————-

NOMINOVANÍ FINALISTÉ ZA ROK 2020 (kteří splnili všechna potřebná kritéria ceny Křesadlo a postoupili do závěrečného kola hodnocení)

Věra Gajdůšková narozena 1977 je zaměstnáním pedagožka, která v době covidové, doučovala děti žijící přechodně v Azylovém domě. Po práci docházela do azylového domu, kde dětem pomáhala překonávat těžkosti distanční výuky.

Vendula Potměšilová narozena 1981 se zapojila do pomoci s hlídáním a doučováním dětí zdravotních sestřiček a sociálních pracovnic pečovatelské služby, když se uzavřely základní školy. Dětem pomáhala s domácími úkoly a také dodávala velkou dávku optimismu v nelehké době.

Nikola Vopařilová se narodila roku 1999 a i v tomto věku, kdy většina myslí na zábavy, hry nebo sociální sítě si tato mladá slečna vybrala pomoci druhým. Dětem byla oporou a velkou pomocí.

Zdeňka Andrysová narozena 1954 se rozhodla připojit své ruce k pomoci pracovníkům v nemocniční nebo pečovatelské službě. Při vypjatých dnech se s dětmi učila, vymýšlela zábavné aktivity a program, aby děti měly i v této době nějaké hezké vzpomínky a zážitky.

Jitka Novotná se narodila roku 1971 pracuje jako učitelka, i ona se rozhodla podat pomocnou ruku těm, kteří to v této době nejvíce potřebovali – děti. Pravidelně navštěvovala Domov pro matky s dětmi, kde pomáhala dětem dovysvětlit látku, kterou nestihly pořádně procvičit v rámci distanční výuky, nebo to potřebovaly osvětlit trochu jinou formou.

Lenka Štosková narozena v roce 1973, která se též zapojila do akce hlídání dětí, aby jejich rodiče mohli být tam, kde byli nejvíce potřeba. V napjaté době věnovala dobrovolnické činnosti téměř všechen volný čas.

Anna Šádová narozena v roce 1998, splnit školní povinnosti, dohlídnout na děti a popřípadě jim pomoci s učením nebo úkoly. To byl pro slečnu Annu denní chléb. Nebyla lhostejná situaci a zapojila se do pomoci.

Tereza Husáková narozena roku 1996 se připojila k týmu dobrovolníků, který se zabýval pomocí rodičům, kteří museli do práce v pečovatelské službě nebo v nemocnici a jejich děti nemohly zůstat doma samotné. Tento tým s velkým srdcem, do kterého patří i paní Pavlína Stuchlíková, odvedl úžasnou práci, s dětmi si zahrála různé hry, pomohla s úkoly a dětem rozzářila den, když se nemohli vídat se svými kamarády nebo spolužáky.

Radek Sekera narozen 1983, byl již v minulosti na cenu křesadlo nominován jako zakladatel projektu Rybaření bez bariér – díky kterému se rybaření zpřístupnilo tělesně postiženým osobám, od té doby stále pokračuje ve své dobrovolnické činnosti, která se zabývá organizací prospěšných projektů ve Východočeském kraji.  Nyní se jeho projekty zaměřují na ochranu životního prostředí. Například záchrana jezera Sandberg před zavezením, podpora dětských rybářských kroužků. Jeho dalšími aktivity jsou zejména v oblasti boje proti korupci, bezplatné právní pomoci opuštěným matkám nebo obětem trestných činů.

—————————————————————————————

Internetové hlasování bude ukončeno 5. května 2021 v 5:05 hodin

—————————————————————————————-

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2020 za region bývalého Východočeského kraje můžete prostřednictvím níže zveřejněného odkazu na formulář Survio do 26.3.2021. Vzhledem k aktuálnímu stavu kolem Covid-19 a obrovské vytíženosti dobrovolníků prodlužujeme konec termínu nominací do 10.4.2021.

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnou činnost v regionu bývalého Východočeského kraje, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

https://www.survio.com/survey/d/F4U7M4E1E8F9K1S6B

Aktuality:

Moderátorem slavnostního předávání cen koncem května 2021 bude opět moderátor Mirek Vaňura z Českého rozhlasu Dvojka a České televize. (22.11.2020)

Cenu Křesadlo za rok 2020 obdrží 5 nominovaných ve dvoukolovém výběru. (4.12.2020)

Ceny Křesadlo za rok 2020 bude předávat:

  • ředitel pekáren Penam pan Ing. Jaroslav Kurčík. (15.5.2021)

Ceny se budou předávat ve středu 26.5.2021 od 17:00 hodin v Hradci Králové pokud to situace kolem Covid-19 dovolí. Místo předávání bude upřesněno. (6.3.2021)

Slavnostní večer zpěvem doprovodí Jana Kociánová (15.4.2021)

Partneři ceny Křesadlo za rok 2020:

Malík a spol., s.r.o.