Křesadlo za rok 2020

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2020 za region bývalého Východočeského kraje můžete prostřednictvím níže zveřejněného odkazu na formulář Survio do 21.3.2021.

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnou činnost v regionu bývalého Východočeského kraje, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

https://www.survio.com/survey/d/F4U7M4E1E8F9K1S6B

Aktuality:

Moderátorem slavnostního předávání cen koncem května 2021 bude opět moderátor Mirek Vaňura z Českého rozhlasu Dvojka a České televize. (22.11.2020)

Ceny Křesadlo za rok 2020 budou předávat:

  • ředitel pekáren Penam pan Ing. Jaroslav Kurčík.
  • obchodní a produktový ředitel Global Assistance pan Jan Chabada. (10.12.2020)

Partneři ceny Křesadlo za rok 2020:

Malík a spol., s.r.o.