Křesadlo za rok 2020

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2020 za region bývalého Východočeského kraje můžete prostřednictvím níže zveřejněného odkazu na formulář Survio do 26.3.2021. Vzhledem k aktuálnímu stavu kolem Covid-19 a obrovské vytíženosti dobrovolníků prodlužujeme konec termínu nominací do 10.4.2021.

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnou činnost v regionu bývalého Východočeského kraje, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

https://www.survio.com/survey/d/F4U7M4E1E8F9K1S6B

Aktuality:

Moderátorem slavnostního předávání cen koncem května 2021 bude opět moderátor Mirek Vaňura z Českého rozhlasu Dvojka a České televize. (22.11.2020)

Ceny Křesadlo za rok 2020 budou předávat:

  • ředitel pekáren Penam pan Ing. Jaroslav Kurčík.
  • obchodní a produktový ředitel Global Assistance pan Jan Chabada. (10.12.2020)

Ceny se budou předávat ve středu 26.5.2021 v Hradci Králové pokud to situace kolem Covid-19 dovolí. Místo předávání bude upřesněno. (6.3.2021)

Partneři ceny Křesadlo za rok 2020:

Malík a spol., s.r.o.