KŘESADLO ZA ROK 2019

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2019 za region bývalého Východočeského kraje můžete prostřednictvím níže zveřejněného odkazu na formulář Survio do 15.3.2020.

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnou činnost v regionu bývalého Východočeského kraje, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

Vyplnit dotazník!

https://www.survio.com/survey/d/B8A2K9D6B8J6Q5M2P

Aktuality:

Moderátorem slavnostního předávání cen koncem května 2020 bude opět moderátor Mirek Vaňura z Českého rozhlasu Dvojka a České televize. (11.1.2020)

Ceny Křesadlo za rok 2019 bude předávat obchodní a produktový ředitel Global Assistance pan Jan Chabada. (16.1.2020)

Předávání cen proběhne ve středu 27. května 2020 od 17-ti hodin v sále a galerii Knihovny města Hradec Králové, Wonkova 1262/1a. Parkování je zajištěno přímo v objektu knihovny. (25.1.2020)

Catering zajišťuje Restaurace U sokola Hradec Králové. (26.1.2020)

Partneři ceny Křesadlo za rok 2019:

Malík a spol., s.r.o.