KŘESADLO ZA ROK 2019

Cenu Křesadlo za rok 2019 v bývalém Východočeském kraji získávají:

  • Bohuslava Nunvářová
  • Leona Matuská
  • Mgr. Michaela Vaňková
  • Jolana Anděrová
  • Michaela Řeháková

Ceny byly předány na slavnostním ceremoniálu dne 10.6.2020 za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje pana PhDr. Jiřího Štěpána, zastupitelů Magistrátu Hradce Králové pana Jiřího Gelbiče a paní Andrey Turkové. Slavnostní večer skvěle moderoval Mirek Vaňura. Ceny předával pan Jan Chabada obchodní ředitel Global Assistance, pan hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán a pan Ing. Petr Zadák vedoucí útvaru Personalistika a CSR Elektrárny Opatovice, a.s. Slavnostní večer obohatila svým zpěvem Jana Kociánová. Reportáž pro Český rozhlas zrealizovala paní redaktorka Eva Boudová. Ceny Křesadlo přivezl osobně pan PhDr. Jiří Tošner z Hestia Praha.

NOMINOVANÍ ZA ROK 2019 (kteří splnili všechna potřebná kritéria ceny Křesadlo a postoupili do závěrečného kola hodnocení)

BOHUSLAVA NUNVÁŘOVÁ, důchodkyně, dělá společnost a komunikuje s onkologickými pacienty, dobrovolnické činnosti se věnuje 11 let, narozena je v roce 1941.

LEONA MATUSKÁ, uklízečka, významně dotváří aktivity v domově pro seniory, na velmi osobní rovině komunikuje a pomáhá klientům, dobrovolnické činnosti se věnuje 2 roky, narozena je v roce 1968.

PAVLA RUDOLFOVÁ, studentka, věnuje se dětem v klubu Mariánek, dobře zapadla i do kolektivu pracovnic azylového domu, je spolehlivá, přátelská žena, která má velký cit pro dětské srdce a dušičku, dobrovolnické činnosti se věnuje 2 roky, narozena je v roce 1995.

MARIKA ČAPKOVÁ, úřednice, několik let pomáhá organizovat Tříkrálovou sbírku, má velké laskavé srdce, jejím velkým snem je být nápomocna seniorům, oslovil ji projekt výstavby kamenného hospice, dobrovolnické činnosti se věnuje 2 roky, narozena je v roce 1974.

Mgr. MICHAELA VAŇKOVÁ, pedagog, je záchranným kruhem pro organizačně velice náročnou, podzimní sbírku potravin, systematicky podporuje studenty v pravidelné dobrovolnické činnosti, účastní se kamínkové benefice, účastní se podzimního pečení perníčků pro seniory, dobrovolnické činnosti se věnuje 2 roky, narozena je v roce 1982.

JOLANA ANDĚROVÁ, invalidní důchodce, věnuje se sociálnímu šatníku, pomáhá v Dětském domově v Nechanicích, vypomáhá s organizací Eliščiny sbírky, Tříkrálové sbírky, účastní se Kamínkové benefice, dobrovolnické činnosti se věnuje 7 let, narozena je v roce 1963.

MICHAELA ŘEHÁKOVÁ, studentka, je obdivuhodná, laskavá, mladá žena, která se rozhodla svůj volný čas věnovat i pomoci druhým, i přes náročnost studia pravidelně chodí za malým kamarádem, který potřebuje její pomoc, dobrovolnické činnosti se věnuje 2 roky, narozena je v roce 2003.

————————————————————————————

Internetové hlasování bude ukončeno 20. dubna 2020 ve 20:00 hodin

————————————————————————————

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2019 za region bývalého Východočeského kraje můžete prostřednictvím níže zveřejněného odkazu na formulář Survio do 15.3.2020.

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnou činnost v regionu bývalého Východočeského kraje, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

Vyplnit dotazník!

https://www.survio.com/survey/d/B8A2K9D6B8J6Q5M2P

Aktuality:

Moderátorem slavnostního předávání cen koncem května 2020 bude opět moderátor Mirek Vaňura z Českého rozhlasu Dvojka a České televize. (11.1.2020)

Ceny Křesadlo za rok 2019 bude předávat obchodní a produktový ředitel Global Assistance pan Jan Chabada. (16.1.2020)

Předávání cen proběhne ve středu 27. května 2020 od 17-ti hodin v sále a galerii Knihovny města Hradec Králové, Wonkova 1262/1a. Parkování je zajištěno přímo v objektu knihovny. (25.1.2020)

Catering zajišťuje Restaurace U sokola Hradec Králové. (26.1.2020)

V souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 a opatřeními, která byla přijata vládou ČR se předávání cen nebude moci uskutečnit v galerii Knihovny města HK. Aktuálně řešíme náhradní variantu a doufáme, že termín předávání cen bude možné dodržet. (1.4.2020)

ZMĚNA TERMÍNU PŘEDÁVÁNÍ KŘESADEL – 10.6.2020 od 17:00 Termín předávání Křesadel za rok 2019 se z důvodu vládních nařízení přesouvá na středu 10. června 2020 od 17:00 hodin. Předávání cen proběhne s největší pravděpodobností v restauraci U Sokola v Hradci Králové – Plotištích. (19.4.2020)

Potvrzujeme, že předávání Křesadel za rok 2019 proběhne ve STŘEDU 10. ČERVNA 2020 od 17:00 hodin v Restauraci U Sokola, Petra Jilemnického 117/78, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16 (24.5.2020)

Partneři ceny Křesadlo za rok 2019:

Malík a spol., s.r.o.