Měření kyslíku ve vodě

Monitoring povrchových vod – potoky, řeky, jezera, rybníky, vodní nádrže