HANDY HELP

Projekt Handy Help bude naplno spuštěn během roku 2023. Karta Handy Help je vydávána pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P, poživatele invalidních důchodů pro invaliditu I.,II., III. stupně, pro dlouhodobě nemocné dle posouzení spolku a umožňuje jim čerpat výhody u našich partnerů.

Součástí služeb Handy Help je Ordinace Global Assistance