MARINA KEMP

MARINA KEMP STÉBLOVÁ, s.r.o.

+420 603 283 702 (Jiří Lejhanec, jednatel)
+420 777 624 441 (Ing. Zdeněk Štamberg, jednatel)
info@marinakemp.cz
Semtínská 56, 533 53 Pardubice, Česká republika
IČ:288 30 326
DIČ:CZ28830326

www.marinakemp.cz