Euroklíč

Účast v projektu EUROKLÍČ zapojí každého provozovatele, který si nechá na bezbariérová sociální a technická kompenzační zařízení nainstalovat „eurozámky“, do jednotné elektronické databáze veřejně přístupných zařízení přátelských pro lidi se sníženou schopností pohybu, s možností budoucího využití prostřednictvím satelitních navigačních systémů. V zahraničí má databáze významný vliv na plánování tras pro osoby se sníženou schopností pohybu a významně přispěje i k rozvoji cestovního ruchu v jednotlivých krajích ČR. Zahraniční regiony, v nichž jsou veřejně přístupné budovy osazeny „eurozámky“, jsou pro zmíněnou cílovou skupinu turisticky mnohem atraktivnější. Projekt rovněž odstraňuje nejistotu a řadu psychologických bariér a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se sníženou schopností pohybu v každodenním životě. Zavedení projektu EUROKLÍČ zpřístupní sociální a technická kompenzační zařízení lidem, pro něž jsou určena a zabrání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, bezdomovci, prostitutkami apod.).

www.euroklic.cz